What you need to know about the mini EEC electric car

Beth sydd angen i chi ei wybod am y car trydan mini EEC

Beth sydd angen i chi ei wybod am y car trydan mini EEC

Mae'r llanw wedi troi ac mae llawer o Ewropeaid bellach yn ystyried prynu car trydan mini EEC.

Gydag arbedion nwy ac ymdeimlad cyffredinol o les o wybod eu bod yn gwneud eu rhan dros y blaned, mae cerbydau trydan mini EEC yn dod yn “normal newydd” yn fyd-eang.

Manteision Cerbydau Trydan Mini EEC:

1. Tâl yn y cartref.

Mae gan bob EV gebl gwefru sy'n plygio i mewn i unrhyw allfa bŵer 3-pin safonol yn eich cartref. Mae hyn yn darparu rhyw fath o “dâl araf” a all wefru eich car trydan dros nos tra bod biliau trydan fel arfer ar eu hisaf.

car1

Fel arall, gallwch brynu uned wefru sydd wedi'i gosod yn broffesiynol gartref, gan roi'r opsiwn i chi godi tâl cyflym.

2. arbed ynni.

Yn yr un modd, am bellter o 100 cilomedr, yn gyffredinol mae angen 5-15 litr o gasoline ar geir, ac mae angen 2-6 litr o olew ar feiciau modur, ond dim ond tua 1-3 kWh o drydan sydd ei angen ar gerbydau trydan cyflym.

car2

3. Yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

Nid yw cerbydau trydan yn allyrru nwyon gwenwynig ac yn achosi llygredd aer, sef mantais fawr gyntaf cerbydau trydan o'i gymharu â cheir a dulliau cludo eraill.


Amser post: Chwefror-23-2022