Able to provide a variety of electric vehicles with EEC certification

Gallu darparu amrywiaeth o gerbydau trydan gydag ardystiad EEC

Gallu darparu amrywiaeth o gerbydau trydan gydag ardystiad EEC

Mae'r cerbyd, a ddisgrifir fel cerbyd trydan trefol (EV), yn gerbyd dau ddrws Tri sedd, a bydd yn cael ei brisio tua 2900USD.

322 (1)

Amrediad y cerbyd yw 100 km, y gellir ei uwchraddio i 200 km.Mae'r cerbyd yn ailwefru i 100% mewn chwe awr o bwynt plwg arferol. Y cyflymder uchaf yw 45 km/h.

Mae The City Vehicles yn cynnig aerdymheru, llywio, cloi canolog, system sain, sgrin Android yn y car, porth USB a ffenestri trydan.Nid oes unrhyw fagiau aer.

Ein hangerdd yw darparu cerbydau trydan o bob math, ond mae ein ffocws penodol ar gerbydau llai costus.

322 (2)

 

Rydym yn cynnig yn bennaf cerbydau sector masnachol Ardystiedig EEC, car caban, car cargo.Sgwteri a chwadiau yw'r rhain ar gyfer y diwydiant diogelwch a hamdden, bakkies sgwter tair olwyn i ffermwyr, yn ogystal â chynhyrchion ar gyfer y diwydiannau dosbarthu a lletygarwch.


Amser post: Maw-22-2022